Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació Acadèmica General


 

Objectius del Màster

 

El Màster té com a finalitat adquirir coneixements i habilitats teòric-pràctiques per a la concepció, disseny i implementació de sistemes electrònics i automàtics i per a l'automatització i robotització de processos, fent especial èmfasi en l'anàlisi, disseny, control i gestió automatitzada per augmentar rendiments, producció, competitivitat i qualitat, optimitzant recursos energètics, mediambientals i humans.

 

La docència en el màster es desenvoluparà, sempre que sigui possible, mitjançant aprenentatge basat en projectes. Projectes que provindran generalment de les activitats d'investigació i transferència de tecnologia que desenvolupen els diferents grups d'investigació radicats bàsicament a les Escoles on s'imparteixin els Màster (Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) i Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) (TIEG, MCIA, SAC, LABSON, DONLL, TN, SARTI, CETpD, INSIDE, SEPIC, GAECE).

 

Objectius de les Especialitats


L'objectiu de l'especialitat en Tecnologies de la Producció i Automatització Avançadesés la formació d'un tècnic en l'àmbit de la de l'automatització i el control de manera que pugui integrar la gestió de l'empresa amb la integració dels processos de producció (disseny, enginyeria i fabricació) i desenvolupar la seva vida professional en qualsevol nivell de la piràmide CIM (Computer Integrated *anufacturing).


L'objectiu de l'especialitat en Gestió Òptima de l'Energia Elèctrica és la formació d'un tècnic en l'àmbit de la gestió de l'energia elèctrica, fent especial èmfasi en la integració de fonts d'energia mitjançant convertidors de potència, en els sistemes de comunicació i sistemes electrònics de diagnòstic i seguretat aplicats a la generació, distribució i emmagatzematge d'energia elèctrica. La intensificació entra detalladament en l'estudi de tots els equips de control i gestió de la demanda i l'estabilitat de les xarxes amb una alta penetració d'energies renovables (“**Smart **Grids”). Inclou també l'estudi dels sistemes de tracció elèctrica i híbrida que es preveu que s'integraran en un futur immediat a la xarxa elèctrica (vehicles elèctrics i transport urbà), i la tecnologia per a la implementació de controladors.

 

Justificació per a realitzar el Màster


El Màster proposat pretén la formació de professionals d'alt nivell, en l'àmbit de l'automatització i de l'electrònica industrial que puguin donar resposta a la demanda de tots aquests sectors industrials.


En la seva forma més simple, un sistema de control automàtic és un dispositiu en el qual una quantitat mesurada s'utilitza per modificar la conducta d'un sistema a través de càlcul i actuació. Des d'aquesta perspectiva el control automàtic és una tecnologia crítica i fonamental per al desenvolupament d'una societat cada vegada més orientada cap a la informació i el coneixement com a base per a la presa de decisions. 
L'Electrònica Industrial és la branca de l'Enginyeria Electrònica que s'ocupa de l'estudi dels dispositius i sistemes electrònics destinats a controlar qualsevol tipus d'automatisme industrial. Bàsicament abasta l'estudi dels sensors, els adaptadors de senyals i els equips d'electrònica de potència per controlar tot tipus d'accionaments, de tipus elèctric, mecànic, hidràulic o uns altres. Podríem dir que l'Electrònica Industrial estudia el "maquinari" de qualsevol sistema de control automatitzat o robotitzat.

 

A qui va dirigit el Màster

 

Aquest màster està dirigit a enginyers tècnics o superiors, graduats en enginyeria de totes les àrees industrials interessats en les tecnologies de producció i sistemes avançats d'automatització i sistemes relacionats amb la conversió i gestió eficient de l'energia.

 

Informació general sobre els estudis

 

Coordinador acadèmic: Jasmina Casals- Sotsdirector de Recerca
Tipus de títol: Màster Universitari Oficial

Requisits d’accés:

 

L'accés al Màster està reglamentat, de forma genèrica, per RD 1393/2007 i RD 861/2010, que modifica parcialment a l'anterior. En la UPC, a més, són aplicable els acords de Consell de Govern 17/6 2008 (model per a la viabilitat de les titulacions adaptades al model de l'EEES) 34/6 2010 (Normativa acadèmica dels màsters).

 

Durada i càrrega lectiva: 
1,5 anys, 90 crèdits ECTS (60 crèdits ECTS/any acadèmic)

Horari lectiu 

-De dilluns a dimecres de 16:00 a 21:00.
-Dijous de 15:00 a 21:00.

Preus: Consultar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya vigent.

 

Sortides professionals

 

El màster promou l'adquisició de les capacitats necessàries d'un professional especialitzat a les àrees de Tecnologia de Producció i Gestió Energètica tals com: la creativitat, l'anàlisi de situacions complexes, la innovació, la capacitat d'aprenentatge, les capacitats d'investigació, presa de decisions estratègiques.

 


També promou altres capacitats generals i valors com la capacitat de comunicació, capacitats organitzatives i de gestió del temps, treball en equip, i finalment capacitats ètiques professionals.

Després d'acabar el màster, els estudiants estaran qualificats per treballar com:
Gerent de Producte de plantes automatitzades o plantes d'energia, Responsable de diferents departaments (Enginyeria, producció, manteniment, planificació d’operacions) o Consultor Tecnològic en àrees de producció, IT o gestió del subministrament energètic.