Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis. Guies docents

M1A

M1B

M2AM1A

CodiAssignatura

Tipus assignatura

Quadrimestre de docència

Crèdits a cursar

220600 Simulació i Optimització

OB

Q1

5

220601 Modelat i Control de Màquines Elèctriques

OB

Q1

5

220602 Sistemes Electrònics Avançats i Integració de Fonts d'Energia Elèctrica

OB

Q1

5

220603 Sistemes Avançats de Control

OB

Q1

5

220604 Dinàmica Aplicada

OB

Q1

5

220605 Automatització Avançada per Fluids

OPC

Q1

5

Total crèdits

30M1B

CodiAssignatura

Tipus assignatura

Quadrimestre
de docència

Crèdits

Crèdits a cursar

Especialitat Tecnologies de la Producció i Automatizació Avançades
220606 Processos Robotitzats

OPE - TPAA

Q2

5

20

220607 Sistemes Integrats de Producció

OPE - TPAA

Q2

5

220608 Tècniques d'Intel·ligència Artificial i Aplicacions per a l'Automatització

OPE - TPAA

Q2

5

220609 Logística de Transport i Emmagatzematge

OPE - TPAA

Q2

5

Especialitat Gestió Òptima de l'Energia Elèctrica
220610 Micro Xarxes i Optimització Energètica

OPE - GOEE

Q2

5

20

220611 Qualitat del subministrament Elèctric i EMC

OPE- GOEE

Q2

5

220612 Mesura, supervisió i Control de l'Eficiència Energètica

OPE- GOEE

Q2

5

220613 Control d'Accionaments i Tracció Elèctrica

OPE- GOEE

Q2

5

220614 Gestió de Projectes

OB

Q2

10

10

Total crèdits

30M2A

CodiAssignatura

Tipus assignatura

Quadrimestre
de docència

Crèdits

Crèdits a cursar

Especialitat Tecnologies de la Producció i Automatizació Avançades
220615 Tractament, emmagatzematge, validació de dades i Gestió automatitzada de la producció

OPE - TPAA

Q3

5

5

Especialitat Gestió Òptima de l'Energia Elèctrica
220617 Diagnosi i emmagatzematge d'energia

OPE- GOEE

Q3

5

5

220624 Tecnologia de Sensors Fotònics i Làsers OPC Q3 5

10

220621 Nano/Microtecnologia

OPC

Q3

5

220622 Sistemes encastats en Temps Real

OPC

Q3

5

220626 Tallers Tecnològics

OPC

Q3

5

220619 Treball Final de Màster

TFM

15

15

Total crèdits

30


OB: Assignatura obligatòria
OPE - TPAA: Assignatura Optativa d'Especialitat Tecnologies de la Producció i Automatització Avançades
OPE - GOEE: Assignatura Optativa d'Especialitat Gestió Òptima de l'Energia Elèctrica
OPC: Asignatura Optativa Comuna